WorldMladenovac Music Festival

„Tradicionalna izvorna muzika svakog naroda na svetu je globalnog karaktera i pripada globalnom nasleđu celokupnog čovečanstva. Jedino ona održava i uspeva da očuva izvornu vezu čoveka i čoveka, a ne neke istorije, geografije, ekonomije itd. I uvek kada se na globalnom svetskom planu nametala potreba za novim muzičkim stilom, uvek je to počinjalo od tradicionalne muzike.” (Dragan Dautovski, makedonski muzičar i kompozitor).

Novo razumevanje kulture zvuka začeto je početkom 1980-ih godina spontanim kompromisom između drevnih (tradicionalnih) muzičkih kultura i savremenih muzičkih tokova. Ovakva koherencija proizvela je kulturni pravac jednostavno nazvan World Music (u punom nazivu Worldwide Music, u prevodu Muzika Sveta). World Music je zahvaljujući svojoj umetničkoj širini vrlo brzo dobio na značaju u modernom društvu. On je mnogo više od bukvalnog shvatanja pojma „muzika”, jer svojim konceptom dotiče sociološko – filozofske ideje Novog doba. World Music doprinosi viđenju sveta sastavljenog od miliona lokalnih tradicija i nacionalnih muzika koje su međusobno različite ali ipak jednake po svojoj vrednosti.

WorldMladenovac Music Festival

„Tradicionalna izvorna muzika svakog naroda na svetu je globalnog karaktera i pripada globalnom nasleđu celokupnog čovečanstva. Jedino ona održava i uspeva da očuva izvornu vezu čoveka i čoveka, a ne neke istorije, geografije, ekonomije itd. I uvek kada se na globalnom svetskom planu nametala potreba za novim muzičkim stilom, uvek je to počinjalo od tradicionalne muzike.” (Dragan Dautovski, makedonski muzičar i kompozitor).

Novo razumevanje kulture zvuka začeto je početkom 1980-ih godina spontanim kompromisom između drevnih (tradicionalnih) muzičkih kultura i savremenih muzičkih tokova. Ovakva koherencija proizvela je kulturni pravac jednostavno nazvan World Music (u punom nazivu Worldwide Music, u prevodu Muzika Sveta). World Music je zahvaljujući svojoj umetničkoj širini vrlo brzo dobio na značaju u modernom društvu. On je mnogo više od bukvalnog shvatanja pojma „muzika”, jer svojim konceptom dotiče sociološko – filozofske ideje Novog doba. World Music doprinosi viđenju sveta sastavljenog od miliona lokalnih tradicija i nacionalnih muzika koje su međusobno različite ali ipak jednake po svojoj vrednosti.

Centar za kulturu Mladenovac je osetio potrebu za afirmacijom World Music kulture te je, skromno, ali ipak hrabro pokrenut WorldMladenovac music festival. Zamišljeno je da festival traje tokom cele godine sa nastupima značajnih inostranih bendova i pojedinaca.

Veliku podršku festivalu dali su pre svega opština Mladenovac, grad Beograd ali ministarstva inostranih poslova mnogih država.

Ostavite komentar