28. decembar od 19 časova

Sveto Pismo i književnost

U saradnji sa Domom omladine Beograd Centar za kulturu i turizam organizuje tribinu „Sveto pismo i književnost“. Predavači na tribini će biti Velibor Martinović, master teologije i arheolog, Jovan Blagojević, master teologije i Stevan Jovanović, master teologije.