::cck::86::/cck::
::introtext::

ponedeljak 1. jun u 19 časova

SO ZEMLJE

(dok )r: Vim Venders, Džulijano Ribero Salgado,  Francuska, 109′ 2014.

jezik: francuski

titl: engleski, srpski

Sinopsis

Poslednjih 40 godina, fotograf Sebastiao Salgado putovao je kontinentima, prateći korake večno menjajućeg čovečanstva. Svedočio je nekim od najznačajnijih događaja skorije istorije; međunarodnim sukobima, izgladnjivanjima i proterivanjima. Sada se upušta u otkrivanje prastarih predela, divlje flore i faune, i grandioznih pejzaža u sklopu ogromnog fotografskog projekta koji odaje počast lepoti planete. Život i delo Sebastiaoa Salgada su nam obelodanjeni od strane njegovog sina, Džulijana, koji je njegov saputnik, i Vima Vendersa, kao kolege fotografa.

::/introtext::
::fulltext::::/fulltext::

::cck::86::/cck::
::introtext::

ponedeljak 1. jun u 19 časova

SO ZEMLJE

(dok )r: Vim Venders, Džulijano Ribero Salgado,  Francuska, 109′ 2014.

jezik: francuski

titl: engleski, srpski

Sinopsis

Poslednjih 40 godina, fotograf Sebastiao Salgado putovao je kontinentima, prateći korake večno menjajućeg čovečanstva. Svedočio je nekim od najznačajnijih događaja skorije istorije; međunarodnim sukobima, izgladnjivanjima i proterivanjima. Sada se upušta u otkrivanje prastarih predela, divlje flore i faune, i grandioznih pejzaža u sklopu ogromnog fotografskog projekta koji odaje počast lepoti planete. Život i delo Sebastiaoa Salgada su nam obelodanjeni od strane njegovog sina, Džulijana, koji je njegov saputnik, i Vima Vendersa, kao kolege fotografa.

::/introtext::
::fulltext::::/fulltext:: ::cck::86::/cck::

Ostavite komentar