Međunarodni festival folklora je izuzetan kulturni događaj koji u drugoj nedelji jula okuplja folklorne ansamble iz čitavog sveta.

Međunarodni festival folklora