Savet Šumadijskih metafora Mladenovac
r a s p i s u j e

DVADESETOSMI KNJIŽEVNI KONKURS za poeziju, prozu i esejistiku

Propozicije konkursa

1. Pesnici dostavljaju po tri pesme koje ocenjuje žiri za poeziju.
2. Prozaisti dostavljaju po jednu kratku priču, isključuvo dužine do 16 kucanih redova, koje ocenjuje žiri za prozu.
3. Ovogodišnja tema eseja je: Poezija Nikole Cincar Poposkog.
4. Sve radove slati pod šifrom u tri primerka. Rešenje šifre kao i same radove poslati u posebnom kovertu, zapečaćenom, na adresu:
Biblioteka “Despot Stefan Lazarević”
Kralja Petra I 175,
11400 Mladenovac,
sa naznakom: “Za književni konkurs”.

Konkurs je otvoren od 1. do 31. marta 2015. godine.

Ostavite komentar