Paja Jovanović, jedan od najznačajnijih srpskih slikara biće prikazan u Mladenovcu  do 30. 11.2016.

Izložba „Muni – Umetnička inspiracija slikara Paje Jovanovića“ je delo višeg kustosa Muzeja grada Beograd Danijele Vanušić. Dela akademskog slikara Paje Jovanovića, koja se čuvaju u umetnikovom Legatu u Muzeju grada Beograda su izložena prvi put na jednom mestu u galeriji u Mladenovcu u okviru ove izložbe.

Galerija

O izložbi Muni slika Paje Jovanović

– U skladu sa Kantovim shvatanjima „večne lepote“, Paja Jovanović je još tokom studiranja na bečkoj Akademiji usvojio shvatanje da se suština umetničkog dela sastoji u njegovoj lepoti. Prevedeno u konkretnu slikarsku praksu ovakvo prikazivanje idealne ženske lepote podrazumevalo je pronalaženje savršenog modela, idealnog otelotvorenja pojma. navodi Danijela Vanušić.

O inspiraciji za izložbu Hermini Muni Dauber

Hermina Muni Dauber (Beč, 13. mart 1892 – Beč, 29. avgust 1972) rođena je u Beču. Paju Jovanovića upoznala je 1905. godine, u vreme kada je njen otac radio kao nastojnik u zgradi u kojoj je čuveni umetnik imao atelje. Lepa i mlada Muni postala je model uglednog i uspešnog slikara a potom i njegova umetnička inspiracija. Venčali su 27. marta 1917. godine u Budimpešti, ona je imala dvadesetpet a on pedesetosam godina.

Umetnik je lepotu voljene žene ovekovečio nizom aktova, alegorijskih i mitoloških kompozicija i portreta. U Legatu se čuva tridest radova na kojima je prikazan lik Muni. Ona su nastajala tokom dugog niza godina i pokazuju transformaciju umetnikovog modela od anonimnog ženskog akta, preko likova mitoloških boginja u stvarnu, personalizovanu osobu, slikarevu suprugu Herminu Muni Jovanović.

Ostavite komentar