Gustav Klimt (1862-1918), je jedan od najvećih austrijskih umetnika s početka XX veka, biće predstavljen kroz dokumentarnu izložbu „Gustav Klimt preteča moderne“ u galeriji „Foaje“ u Centru za kulturu i turizam Mladenovac od 3. septembra 2018. do 15. septembra u saradnji sa Austrijskim kulturnim forumom u Beogradu.

Izložba predstavlja ključne faze iz Klimtovog života kroz reprodukcije umetničkih dela i fotografije.

100 godina kasnije Klimt avangarda i preteča moderne

Austrijski slikar je jedan od najistaknutijih članova pokreta Bečke secesije. Klimt se bavio temama ženskog tela, senzualnosti i erotikom. Njegov simbolizam nije suptilan, već ide van okvira mašte i veoma eksplicitno pokazuje ljudske odnose, tela i egzotičnu prirodu ovih odnosa. Mnoga njegova dela su i danas avantgardna, radikalno drugakčija čak i danas, podstiču polemiku i istraživanje. Iako je prošlo sto godina od Klimtove smrti, neka njegova dela su i danas prilično šokantna, slobodna, provokativna.

Umetnik Gustav Klimt

Gustav Klimt je rođen u blizini Beča, tada Austro-Ugarske, Habsburške monarhije, kao drugo od sedmoro dece. Potiče iz umetničke porodice, majke u muzici i oca koji se bavio zlatnim gravurama.

Gustav Klimt in 1914 Katarina Hinrichsen

Gustav Klimt in 1914 Autor: Katarina Hinrichsen

Studirao je Bečku školu umetnosti i veština tokom 1880-tih. Na početku karijere, oslikavao je murale i plafone velikih javnih zgrada na Ringstrasse, koa i čuvenu seriju „Alegorije i amblemi“.

Nasuprot veoma skromnom izgledu umetnika, sa jednostavnom garderobom, njegove slike su bogate, pune života, boja, senzualnosti.

Slavna Zlatna faza

Gustav Klimt je u svetu verovatno najpoznatiji po Zlatnom periodu kada je u slike ugrađivao zlatne listiće.

Klimtov interes za Vizantiju pokrenut je na putovanju u Ravenu, gde je video mozaik u crkvi San Vitale. Tada započinje zlatna faza, sa stabilnijim formama, izraženom simbolikom i intenzivnom grafikom.

Iz tog perioda potiče i čuveni Poljubac (1909). Dvoje ljubavnika u zagrljaju, na ogromnom formatu 180cm x 180cm, u prirodnoj veličini, zlatna i svetla, slika poznata širom sveta, sada je izložena u dvorcu Belvedere u Beču. Austrijska vlada je otkupila sliku prvog dana kada je izložena. Bila je to najskuplje plaćena slika u tom periodu. Ovo se smatra pobedom moderne struje koju je Klimt pokrenuo.

Vrednost ove slike još uvek raste, kao i ostalih iz ove faze. Izobilje boja, kontura uz jednostavnost oblika i detaljisanje, pored prikazivanja seksualnih impulsa, naročito ženskih tela za ono vreme pre Prvog svetskog rata skandaloznih. Zlatna faza je nastala pod uticajem očevog zanimanja, zlatne gravure.

U ovoj fazi nastao je i portret Adele Bloh-Bauer I, sa dominantnom zlatnom, puna života. Uticaj egipatske umetnosti je vidljiv u portretu žene industrijalca Ferdinanda Bloh-Bauera.  Mešavina naturalisma u licu i rukama pored ornamentalnih dekoracija na haljini, stolici i u pozadini, pokazuju kroz simboliku i odvojenost tela i glave.

Drvo žitovta je važan simbol koji koriste religije, filozofije i mitologije da bi naglasile vezu između zemlje, neba i podzemlja. Ovaj mural je jedini pejzaž nastao tokom Zlatne faze. Krivudave grane simbolizuju trajnost života, okreću se, zavijaju u spirale i vijugaju, pokazuju složenost života. Granama se podiže do neba, dok korenje drveta života ide duboko ispod. Čarobno svetlo i crna ptica privlače pažnju na sredinu ove zlatne slike i podsećaju da sve što ima početak ima i kraj.

Pokret Bečke Secesije

Nakon smrti oca i brata 1892. Klimt je odbacio klasičan stil i izašao iz konzervativne Asocijacije bečkih umetnika, da bi 1897. osnovao pokret Bečke Secesije. Usredsređen na sveže ideje i mlade umetnike, pokret je podstivao nove forme. Velike izložbe su bile veoma posećene i poznate u Beču.

Godine 1900. Klimt je izložio kontraverzni mural „Filozofija“ u Velikom holu Univerziteta u Beču. Pošto je bio odbačen zbog nagosti figura i navodno pornografskog sadržaja, ove murale prikazuje u Parizu. Jedan od tri murala, „Medicina“ dobija Grand Pri Svetskog sajma u Parizu.

Putovanje u Rim

Klimt putuje u Firenzu i Rim 1911. kada stvara nekoliko dela među kojima su pejzaži, još uvek veoma grafički, netradicionalni. U tom periodu su nastale slike Smrti i život, Devica i Mlada.

Smrt

Gustav Klimt je preminuo usled udara 6. februara 1918. godine. Dok je za života često bio osporavan, smatran kontraverznim i neprihvatljivim zbog intenzivnosti i direktnosti, nakon smrti, njegova dela postaju tražena, inspirativna i smatraju se najboljim umetničkim delima stvorenim u Beču.

 

 

 

 

 

Ostavite komentar