::cck::282::/cck::
::introtext::

četvrtak 16. mart
galerija Foaje u 19 časova
Otvaranje izložbe slika Dušice Pejić

DUŠICA PEJIĆ
Aktivno predstavlja svoj opus, kako u Srbiji, tako i u inostranstvu: od samostalnih izložbi, preko problemskih grupnih izložbi, do privatnih kolekcija. Uvršćena u osam najistaknutijih autora apstraktne orijentacije u srpskom slikarstvu u Srbiji posle 2000., u projekta autora Vasilija B. Sujića.
Umetnica istražuje mogućnost povezivanja vizuelnog i verbalnog. Bazično interesovanje je u vezi sa tekstom, rukopisom, kao estetskom formom. Povezivanjem vizuelnog i verbalnog nastaju intertekstualni umetnički radovi, slike, kao i umetničke intervencije na zidovima galerije. Tekst je slika, a slika je tekst.
Kontinuirano istražuje mogućnosti boja i oblika, kao i njihovih analogija sa rečima, pokretima, tonovima. Delo samo po sebi predstavlja sekvencu. Na taj način ona se mogu spajati i odvajati, postajati i ostajati celina.

::/introtext::
::fulltext::::/fulltext::

::cck::282::/cck::
::introtext::

četvrtak 16. mart
galerija Foaje u 19 časova
Otvaranje izložbe slika Dušice Pejić

DUŠICA PEJIĆ
Aktivno predstavlja svoj opus, kako u Srbiji, tako i u inostranstvu: od samostalnih izložbi, preko problemskih grupnih izložbi, do privatnih kolekcija. Uvršćena u osam najistaknutijih autora apstraktne orijentacije u srpskom slikarstvu u Srbiji posle 2000., u projekta autora Vasilija B. Sujića.
Umetnica istražuje mogućnost povezivanja vizuelnog i verbalnog. Bazično interesovanje je u vezi sa tekstom, rukopisom, kao estetskom formom. Povezivanjem vizuelnog i verbalnog nastaju intertekstualni umetnički radovi, slike, kao i umetničke intervencije na zidovima galerije. Tekst je slika, a slika je tekst.
Kontinuirano istražuje mogućnosti boja i oblika, kao i njihovih analogija sa rečima, pokretima, tonovima. Delo samo po sebi predstavlja sekvencu. Na taj način ona se mogu spajati i odvajati, postajati i ostajati celina.

::/introtext::
::fulltext::::/fulltext:: ::cck::282::/cck::

Ostavite komentar