Likovna kolonija

Likovna kolonija Mladenovca je međunarodna slikarska manifestacija, osnovana 1987. godine sa ciljem da okuplja vrsne umetnike, razvija i unapređuje likovno stvaralaštvo.